Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

plakat trójstyk 2019 górzno jpg

Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna PTTK wyruszy z Górzna jak w latach ubiegłych pod tytułem: "Razem do trójstyku". 28 września przy granicznym kamieniu mamy spotkanie o 12:00 ze sztafetami z Lubowidza, Lidzbarka, Żuromina i okolic, następnie wszyscy spacerem udajemy się do Gościńca Myśliwskiego, gdzie od 14:00 do 17:00 odbędzie się piknik integracyjny. By dotrzeć w samo południe do trójstyku proponujemy Państwu do wyboru trzy sztafety, każda wyrusza z górznieńskiego rynku (spod "HIP CHATY"):

- nordic walking o 9:00 (lider: Robert Sargalski),

- rowerowa o 10:00 (lider: Fundacja Jaskółka)

- biegowa o 10:30 (lider: Stanisław Lisiński)

Sztafetę organizujemy (GOK Górzno) "wespół zespół" z MGOK Lidzbark, Miastem i Gminą Lubowidz, Stowarzyszeniem WAGON INICJATYW z Żuromina, Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym. Przy wsparciu Miasta i Gminy Górzno, Powiatu Brodnickiego, Nadleśnictwa Brodnica, Fundacji JASKÓŁKA, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno.

Zapisy w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie. Dla strudzonych przewidujemy busik powrotny.

plakat etnokuchnia 02 jpg
   GOK w Górznie jest już po pierwszym spotkaniu w ramach projektu "Etnokuchnia / Poszukiwania" finansowanego z programu Narodowego Centrum Kultury. W detale kuchni regionalnej wprowadzili nas historycy, regionaliści Piotr Grążawski i Andrzej Szalkowski. Była to niezwykle cenna i inspirująca lekcja o kulinarnych zwyczajach w naszym regionie.
Kolejnym etapem jest drugie spotkanie w GOK-u 17 września 2019r. (wtorek) o godzinie 18:30, gdzie naszą ekspertką będzie pracownik Muzeum Etnograficznego z Torunia pani Grażyna Szelągowska. Podczas tego spotkania zatoczymy szersze kręgi jeśli chodzi o kulinarne inspiracje. Wstęp wolny.
 
Projekt zakończy się festynem na rynku w Górznie 12 października 2019r. od 15:00 do 21:00, w trakcie którego Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Górzno podzielą się z Państwem wiedzą, przepisami, pomysłami, które zainspirowały je podczas spotkań i warsztatów kulinarnych w ramach projektu. Podczas festynu przewidujemy atrakcje dla dzieci, muzykę na żywo (DO TAŃCA!). Już teraz Państwa gorąco na festyn zapraszamy informując jednocześnie, że na czas festynu rynek będzie zamknięty dla ruchu kołowego. Za utrudnienia przepraszamy.

Na terenie gminy w miejscowościach Górzno, Zaborowo, Górzno Wybudowanie i Miesiączkowo firma NEXERA rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prosimy o umożliwienie dostępu do działek i wyrażenie zgody nabudowę sieci pracownikom firm działających w imieniu NEXERY.

Informacja pdf

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz.11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 Przewodnicząca Komisji

-//- Regina Lisińska

plakat etnokuchnia jpg

Zapraszamy Panie w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne w dniu 14 października 2019 r. przy Zespole Szkół w Górznie ul. Chopina 1

plakat (pdf)

 Jak pies z kotem Gorzno

Od 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 WARUNKI: Świadczenie adresowane jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy łączna wysokość tych świadczeń brutto nie przekroczy 1600 zł.

DOKUMENTY: Potwierdzeniem niezdolności do samodzielnej egzystencji jest ważne w dniu składania wniosku orzeczenie lekarza orzecznika/komisji lekarskiej ZUS (w tym również wydane przed 1 września 1997 r. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, wydane przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia) lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzupełniające będzie przyznawane wyłącznie na wniosek złożony zarówno przez osobę uprawnioną, tj. osobę ubiegającą się o świadczenie, jak i przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (w tym przypadku konieczne będzie posiadanie pełnomocnictwa). Osoby, które nie posiadają ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji muszą  dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz informację o miejscach leczenia OL-9A, a ponadto jeśli posiadają – dokumentację medyczną lub inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego.

WYSOKOŚĆ: Osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, KRUS, inne organy emerytalno-rentowe, zasiłki stałe) lub gdy łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza brutto 1100 zł – świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w wysokości 500 zł miesięcznie. Natomiast osobom, których łączna wysokość ww. świadczeń przekracza 1100 zł, ale nie przekracza 1600 zł – wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.  

Bożena Maria Wankiewicz

Oddział ZUS w Toruniu