Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

 Uprzejmie informuję, że w poniżej wskazanych terminach w ciągu jednego dnia, różnymi środkami transportu odbierane będą wszystkie rodzaje odpadów (segregowane i zmieszane):

miasto Górzno:
14.03 (sobota), 26.03, 11.04 (sobota), 23.04, 09.05 (sobota), 21.05, 01.06 (poniedziałek), 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 19.12 (sobota), 29.12 (wtorek)

Szczutowo, Miesiączkowo, Fiałki, Pólko:
03.03, 31.03, 28.04, 26.05, 23.06, 21.07, 21.08, 15.09, 13.10, 10.11, 08.12

Zaborowo, Borek, Ruda, Traczyska, Buczkowo, Brzeziny, Diabelec, Kocioł, Czarny Bryńsk, Beśnica, Wierzchownia, Nowy Świat:
04.03, 01.04, 29.04, 28.05, 25.06, 23.07, 22.08, 17.09, 14.10, 12.11, 09.12

Szynkówko, Karw, Górzno Wybudowanie, Gołkowo:
02.03, 30.03, 27.04, 25.05, 22.06, 20.07, 18.08, 14.09, 12.10, 09.11, 07.12

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy informuje, że  w dniu 24 lutego 2015  roku w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie organizuje jednodniowy punkt wydawania druków i przyjmowania zeznań podatkowych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Brodnicy. W tym dniu podatnicy będą mogli złożyć zeznanie podatkowe PIT za pośrednictwem aplikacje e-Deklaracje. Pomogą im w tym pracownicy Urzędu Skarbowego w Brodnicy. 

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20  lutego 2015 r. (piątek) o godz. 13.00, w   Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się Posiedzenie  Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa
-//- Jerzy Rejentowicz

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19  lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się Posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

-//- Regina Lisińska

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w okresie od 01.03.2015 roku do 30.09.2016 roku”.

 

Miasto i Gmina Górzno działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: ustawa Pzp) informuje, że w ww. postępowaniu na Wykonawcę została wybrana firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy to spółka powołana przez Samorząd Województwa, która wspiera mikro, małe i średnie firmy z kujawsko-pomorskiego w zakresie finansowania przedsięwzięć rozwojowych.

Pożyczki udzielane przez fundusz wykorzystywane są na cele obrotowe i inwestycyjne.
Udzielamy również niskooprocentowanych (0,5%) pożyczek dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Zapoznaj się z pozostałymi korzyściami:

   Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.)

STAROSTA BRODNICKI

Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że w dniach od 02.02.2015 r. do 20.02.2015 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 (w dni robocze), w Starostwie Powiatowym w Brodnicy w Wydziale Geodezji, Kastratu i Gospodarki Nieruchomości przy ulicy Zamkowej 13A  w pokoju 307 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków części obszaru Powiatu Brodnickiego dla jednostek ewidencyjnych: Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Zbiczno, Bartniczka, Górzno, Świedziebnia, Osiek, woj. Kujawsko-pomorskie.

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 10.00, w  Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie  odbędzie się Posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
-//-  Regina Lisińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy organizuje w dniach 10.02.2015r. i 11.02.2015r. o godzinie 10-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie kurs chemizacyjny.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
-//- Justyna Łubińska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza do składania ofert na świadczenie usług "Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne"

Szczegóły kliknij tutaj

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 12.00, w   Gminnym Ośrodku kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Finansów
  -//-  Regina Lisińska

Informuję, że posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się IV  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00, w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
-//-Justyna Łubińska