Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 marca 2015 r. (środa) o godz. 11.00, w  Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się  Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych .

Przewodniczący Komisji Oświaty ,
Kultury i Spraw Społecznych 
-//- Jerzy Andrzejewski

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: ZP.271.1.2015

            Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w okresie od 01.03.2015 roku do 30.09.2016 roku” i tym samym przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informuję, że  posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. (wtorek) o godz.13.00 w Zespole Szkół w Górznie.

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 13.00, w Zespole Szkół w Górznie, odbędzie się V  Sesja Rady Miejskiej.

      W 2014 roku podatnicy z województwa kujawsko-pomorskiego przekazali ponad 22 miliony złotych dla organizacji pożytku publicznego. Ale tylko 9 milionów złotych trafiło do organizacji z regionu. – Dlatego w kampanii „1% regionalnie” zachęcamy, aby kwotę podatku przekazać na rzecz organizacji z województwa, bo dzięki temu pieniądze wrócą do regionu i będą służyły potrzebującym z naszego otoczenia – opowiada Ewa Grobelska z Federacji.

   Akcja „1% regionalnie” to m.in. strona internetowa (kliknij >>>), plakaty, ulotki, reklama w komunikacji miejskiej, akcja na Facebooku (dołącz >>>) itp.

– Kampanię społeczną „1% regionalnie” dedykujemy fundacjom i stowarzyszeniom z województwa, które dzień po dniu realizują swoje powołanie, podejmując działania na rzecz potrzebujących, organizując ważne wydarzenia, zmieniając świat wokół siebie na lepszy – podsumowują sens akcji przedstawiciele Federacji.

Patronat honorowy nad akcją objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

 Uprzejmie informuję, że w poniżej wskazanych terminach w ciągu jednego dnia, różnymi środkami transportu odbierane będą wszystkie rodzaje odpadów (segregowane i zmieszane):

miasto Górzno:
14.03 (sobota), 26.03, 11.04 (sobota), 23.04, 09.05 (sobota), 21.05, 01.06 (poniedziałek), 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 19.12 (sobota), 29.12 (wtorek)

Szczutowo, Miesiączkowo, Fiałki, Pólko:
03.03, 31.03, 28.04, 26.05, 23.06, 21.07, 21.08, 15.09, 13.10, 10.11, 08.12

Zaborowo, Borek, Ruda, Traczyska, Buczkowo, Brzeziny, Diabelec, Kocioł, Czarny Bryńsk, Beśnica, Wierzchownia, Nowy Świat:
04.03, 01.04, 29.04, 28.05, 25.06, 23.07, 22.08, 17.09, 14.10, 12.11, 09.12

Szynkówko, Karw, Górzno Wybudowanie, Gołkowo:
02.03, 30.03, 27.04, 25.05, 22.06, 20.07, 18.08, 14.09, 12.10, 09.11, 07.12

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy informuje, że  w dniu 24 lutego 2015  roku w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie organizuje jednodniowy punkt wydawania druków i przyjmowania zeznań podatkowych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Brodnicy. W tym dniu podatnicy będą mogli złożyć zeznanie podatkowe PIT za pośrednictwem aplikacje e-Deklaracje. Pomogą im w tym pracownicy Urzędu Skarbowego w Brodnicy. 

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20  lutego 2015 r. (piątek) o godz. 13.00, w   Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się Posiedzenie  Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa
-//- Jerzy Rejentowicz

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19  lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się Posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

-//- Regina Lisińska

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w okresie od 01.03.2015 roku do 30.09.2016 roku”.

 

Miasto i Gmina Górzno działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: ustawa Pzp) informuje, że w ww. postępowaniu na Wykonawcę została wybrana firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy to spółka powołana przez Samorząd Województwa, która wspiera mikro, małe i średnie firmy z kujawsko-pomorskiego w zakresie finansowania przedsięwzięć rozwojowych.

Pożyczki udzielane przez fundusz wykorzystywane są na cele obrotowe i inwestycyjne.
Udzielamy również niskooprocentowanych (0,5%) pożyczek dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Zapoznaj się z pozostałymi korzyściami: