Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

   Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.)

STAROSTA BRODNICKI

Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że w dniach od 02.02.2015 r. do 20.02.2015 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 (w dni robocze), w Starostwie Powiatowym w Brodnicy w Wydziale Geodezji, Kastratu i Gospodarki Nieruchomości przy ulicy Zamkowej 13A  w pokoju 307 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków części obszaru Powiatu Brodnickiego dla jednostek ewidencyjnych: Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Zbiczno, Bartniczka, Górzno, Świedziebnia, Osiek, woj. Kujawsko-pomorskie.

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 10.00, w  Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie  odbędzie się Posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
-//-  Regina Lisińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy organizuje w dniach 10.02.2015r. i 11.02.2015r. o godzinie 10-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie kurs chemizacyjny.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
-//- Justyna Łubińska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza do składania ofert na świadczenie usług "Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne"

Szczegóły kliknij tutaj

Informuję, że posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się IV  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 12.00, w   Gminnym Ośrodku kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Finansów
  -//-  Regina Lisińska

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00, w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
-//-Justyna Łubińska


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 12.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie,(na piętrze) odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji
Spraw Gospodarczych i Rolnictwa
-//- Jerzy Rejentowicz

 Uprzejmie informuję, że w poniżej wskazanych terminach w ciągu jednego dnia, różnymi środkami transportu odbierane będą wszystkie rodzaje odpadów (segregowane i zmieszane):

miasto Górzno:15.01, 29.01, 12.02, 26.02

Szczutowo, Miesiączkowo, Fiałki, Pólko: 07.01, 03.02

Zaborowo, Borek, Ruda, Traczyska, Buczkowo, Brzeziny, Diabelec, Kocioł, Czarny Bryńsk, Beśnica, Wierzchownia, Nowy Świat: 08.01, 04.02

Szynkówko, Karw, Górzno Wybudowanie, Gołkowo: 05.01, 02.02