Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30  marca 2015 r. (poniedziałek ) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się VII  Sesja Rady Miejskiej.

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 26 marca  2015 r. (czwartek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie  między sesjami,
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
        
             1)   w sprawie zmiany budżetu na 2015 r. ,
             2)   w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno 
                   na lata 2011-2023,
             3)   w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w  budżecie        
                   Miasta i Gminy Górzno,
             4)   w sprawie emisji obligacji,
            5)   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2015 
                 roku,
            6)  w sprawie  wyrażenia  zgody na przedłużenie na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Górzno,
             7)  w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
             8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
          9)  w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu  Wspierania Rodzin,
           10)  w sprawie zmiany składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskie w Górznie.
               
9. Zgłaszanie interpelacji.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11.Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
  Miejskiej w Górznie 
             -//-         
     Jacek Ruciński