Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu  27.10.2015 r. (wtorek) o godz.13.00 w Zespole Szkół w Górznie

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 października  2015 r. (czwartek) o godz. 13.00, w  Zespole Szkół w Górznie, odbędzie się XIII  Sesja Rady Miejskiej.

 Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Wystąpienie Pana Piotra Boińskiego Starosty Powiatu Brodnickiego.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  w roku szkolnym 2014-2015.
 8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie  między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1)    w sprawie  wyboru ławnika na kadencję w latach 2016-2019,

  2)    w sprawie   trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

  3)  w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru oferta realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego,

   4)     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości  Zaborowo, gm. Górzno,

  5)    w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami   pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

 10.   Zgłaszanie interpelacji.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.