Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

W ramach porozumienia skupiającego Partnerów, tj. gmin leżących na obszarze Powiatu Brodnickiego, powstaje Strategia rozwoju OPPT Brodnicy, mająca określać kluczowe działania do podjęcia na obszarze całego powiatu brodnickiego w najbliższych latach.

Na tym etapie chcemy poznać wasze POMYSŁY, które staną się inspiracją do wypracowania gotowych projektów strategicznych, mających najlepiej oddziaływać na cały obszar i mogących przynieść najlepsze skutki.

Co ważne, wasze propozycje będą musiały wpisywać się w określone cele strategiczne oraz realizować zadania istotne z punktu widzenia całego Partnerstwa.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnienie tej ankiety zajmie około 5 min. Ankieta jest aktywna do 05.03.2023 r.

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/ygHch1MLND7eHib4A

Od marca zwiększa się próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie wynosił 2157,80 zł brutto.

W województwie kujawsko-pomorskim, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z ZUS-u pobiera niemal 26,2 tys. osób. Od marca może być więcej uprawnionych do tego świadczenia, ponieważ wraz z tegoroczną waloryzacją zmienia się kwota graniczna, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca będzie wynosić 2157,80 zł brutto, czyli o ponad 261 zł więcej niż dotychczas- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające 500 plus dla osób niesamodzielnychmuszą od nowa ubiegać się o to świadczenie. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było prawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalny dyżur telefoniczny, którego tematem będzie waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.

 Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 27 lutego, dzwoniąc w godz. 10-12.00 pod nr tel. 54 230 72 03- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

W trakcie dyżuru eksperta będzie można zapytać m.in. kto może liczyć od marca na podwyżki i jakie,o nowe wysokości dodatków do emerytury lub renty, czy nowy próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy

zaprasza na szkolenie dotyczące
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH, WARUNKOWOŚCI I EKOSCHEMATÓW

Szkolenie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne:

 1. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – płatności bezpośrednie, warunkowość”
 • Wykaz norm i wymogów w zakresie warunkowości
 • Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia
 • Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte wsparciem, kryteria dostępowe, szacunkowa wysokość wsparcia
 1. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – ekoschematy”
 • Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk
 • Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia
 • Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia

Terminarz szkoleń stacjonarnych:

 • 07.03.2023r., godzina 12:30  - GOK Górzno
 • 07.03.2023r., godzina 09:00 - Urząd Gminy Bartniczka
 • 08.03.2023r., godzina 09:30 - Świetlica Wiejska Wielki Głęboczek
 • 08.03.2023r., godzina 09:00 - GOK Bobrowo
 • 09.03.2023r., godzina 09:30 - Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie
 • 10.03.2023r., godzina 12:30 - Urząd Gminy w Świedziebni
 • 10.03.2023r., godzina 09:00 - Centrum Kultury i Sportu Osiek

 

Serdecznie zapraszamy!

W związku z kolejnym etapem  opracowywania „Strategii Terytorialnej dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy”, serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze sporządzonym raportem diagnostycznym i jego syntezą. Te dokumenty obrazują potencjał społeczno-ekonomiczny wszystkich samorządów obszaru powiatu brodnickiego, z zachowaniem uwarunkowań środowiskowo-infrastrukturalnych oraz identyfikuje główne kierunki rozwojowe, będące podstawą jego konkurencyjności.

Raport diagnostyczny jest dokumentem identyfikującym kluczowe bariery hamujące rozwój społeczno-gospodarczy OPPT. Jednocześnie otwierającym pracę nad strategią określającą możliwe kierunki rozwojowe, poprawę jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności samorządów.

Przeprowadzona diagnoza ma na celu odpowiednio przygotować samorządy do opracowania strategii rozwoju OPPT i wsparcia dedykowanym instrumentem (IIT) na najbliższy okres – na lata 2021-2027.

OPPT Brodnicy Raport diagnostyczny

OPPT raport diagnostyczny SYNTEZA

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Wsparcie dla uczestników

Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 • stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora,
 • pomocy prawnej,
 • możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku,
 • możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),
 • konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,
 • szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy każdą edycję akcji.

Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2023 r. (piątek) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji

(-) Tomasz Stawicki

 

Dnia 16 lutego 2023 r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Szynkówku

odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Szynkówko.

Tematem zebrania będą wybory uzupełniające Rady Sołeckiej

oraz sprawy bieżące.

                                            Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

klauzula informacyjna

 Ogłoszony Zarządzeniem Nr 352/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 lutego 2023 r. konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie nie zostanie przeprowadzony ze względu na brak złożonych kandydatur. 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  6 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji

(-) Regina Lisińska