Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

(-) Jacek Ruciński

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych informuję, że Miasto i Gmina Górzno przystąpiła do zakupu  preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 1. Cena węgla: groszek (8-25 mm), orzech 25+ mm) – 2.000,00 zł brutto za 1 tonę.
 2. Dostawa do domu min. 1 tony w cenie węgla.
 3. Węgiel wydawany będzie na składowisku Spółdzielni Mleczarskiej EKOMLECZ Świedziebna 118.

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA

 1. Należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Górznie wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego.
 2. Sprzedaż odbywać się będzie wg kolejności złożonych wniosków.
 3. O możliwości dokonania wpłaty i odbioru węgla Wnioskodawcę poinformuje pracownik UMiG telefonicznie.
 4. Wpłata za węgiel w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie lub przelewem na konto 89 9484 1150 2213 1300 1007 0001.
 5. Po dokonaniu wpłaty w kasie Urzędu faktura wydana będzie „od ręki” w pokoju nr 13 (I piętro). W przypadku wpłaty przelewem należy zgłosić się do Urzędu (pokój nr 13) z dowodem wpłaty, w celu odebrania faktury.
 6. Z opłaconą fakturą należy zgłosić się do składu opału Spółdzielni Mleczarskiej EKOMLECZ w Świedziebni i ustalić termin dostawy.

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

                                                                                                Tomasz Kinicki

 1. Raport z badań Nr 17051/XI/22 – groszek
 2. Raport z badań Nr 17052/XI/22 - orzech

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o programie „Dostępne Mieszkanie”. Jest to program prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl 

Ulotka informacyjna (pdf)

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2022r. (piątek) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2022r. (czwartek) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno o podmiotach, w których, w roku 2023 wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.,
 • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

  (-) Jacek Ruciński

Przedstawiamy Państwu fotorelację z uroczystości rocznicowych na Rynku w Górznie. Dziękujemy księżom z Parafii w Górznie za odprawioną mszę i modlitwę w intencji Ojczyzny. Dziękujemy za śpiew w czasie mszy św. chórowi św. Franciszka. Dziękujemy przybyłym delegacjom. Dziękujemy uczniom i ich nauczycielom z Zespołu Szkół w Górznie za uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy żołnierzom jednostki wojskowej z Brodnicy za asystę honorową przy Naszym pomniku. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Szanowni Mieszkańcy, 

W związku przystąpieniem Gminy Górzno do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych prosimy mieszkańców o składanie wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Rynek 1, 87-320 Górzno na parterze sala USC (w dni pracujące, w godzinach funkcjonowania urzędu). Wnioski można także składać elektronicznie (adres Miasta i Gminy Górzno w ePUAP: 5xcdp888ss), przy czym za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do dnia 14 listopada 2022 r. Dane, niezbędne do wypełnienia wniosku to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, rodzaj węgla (groszek, orzech), ilość potrzebnych ton. Węgiel kamienny będzie można nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od stycznia 2023 r.

Jeśli macie Państwo sąsiadów lub członków rodziny, którzy nie korzystają z Internetu prosimy o dotarcie do nich z tą informacją i pomoc w wypełnieniu wniosku.

WĘGIEL MOŻE ZAKUPIĆ OSOBA UPRAWNIONA DO OTRZYMANIA DODATKU WĘGLOWEGO

Proszę pamiętać, aby móc zakupić węgiel od Gminy należy mieć źródło ciepła zgłoszone do CEEB.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu, u Sołtysów lub do pobrania poniżej

 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO

 

W związku z awarią wody informujemy, że podstawiona jest beczka z wodą pitną przy reminie OSP Fiałki.

Informacja o przystąpieniu Miasta i Gminy Górzno do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust.l ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz.2236) informuję o przystąpieniu Miasta i Gminy Górzno do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Informacja pdf

 

plakat Pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2022 roku

 

 

 Do 15 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2