Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Informujmy, że w dniu 29 września 2022r. KASA urzędu bedzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji   

     (-) Regina Lisińska

 

Trzecią postacią I Wydania jest Andrzej Longin Wasielewski. Urodzony w Górznie dnia 1 lutego 1949 roku (Księga aktów urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego Górzno-miasto pozycja 5/1949). W tym czasie urzędnikiem USC a zarazem Burmistrzem Górzna był Kazimierz Pyskło. Ochrzczony w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie w dniu 20 lutego 1949 r.(wpis w księdze chrztów pozycja 10/1949 dokonany przez proboszcza ks. radcę Franciszka Śmigockiego). Rodzicami byli: Longin Alfons i Maria Regina pochodzący z Szabdy i Brodnicy. Oboje rodzice byli nauczycielami, również w Górznie.

W dniu 1 października 2022 r. (sobota) odbędzie się XXI Bieg po schodach. Początek zawodów o godz. 10:00.

Zawody rozegrane zostaną w dwóch etapach: I etap – bieg po schodach ul. Bożogrobców, II etap – bieg po schodach do OEE „Wilga” (razem 282 stopnie). O zwycięstwie decyduje suma z dwóch biegów.
Wszyscy biegacze otrzymają pamiątkowe upominki.

Regulamin XXI Biegu po schodach

 

Dnia 26 września (poniedziałek) o godz. 19:00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Górzno Wybudowanie.

Tematem spotkania będzie podział środków budżetu Sołectwa Górzno Wybudowanie na 2023 r. oraz sprawy bieżące.

Sołtys Górzna Wybudowania

 

     Konkurs, który niedawno przeprowadziliśmy miał za zadanie wprowadzenie do prezentacji najnowszego wydawnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Górznie w postaci 4 kart pocztowych. Jest to wydanie pierwsze, które chcielibyśmy kontynuować.

W dniu 20.09.2022 r. (wtorek) o godz. 1900 w remizie w Miesiączkowie odbędzie się zebranie mieszkańców  sołectwa Miesiączkowo.

Tematem będzie podział środków budżetu sołectwa Miesiączkowo na 2023r. i sprawy bieżące.

Sołtys Sołectwa Miesiączkowo

Jan Zielaziński

Portal Województwa Kujawsko - Pomorskiego informuje.

Czytaj więcej

 Dnia 20 września (wtorek) o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej w Gołkowie odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Gołkowo. Celem spotkania będzie dokonanie wyborów uzupełniających Członka Rady Sołeckiej. Dodatkowym punktem zebrania będzie podział środków budżetu Sołectwa Gołkowo na 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

 

W dniu 09.09.2022 r.  odbyło się podpisanie umowy w ramach Rządowego Funduszu #PolskiŁad Programu Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym”. Wykonawca złożył niepodlegająca odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego. Oferta Wykonawcy była najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu. Wyłonionym w procesie przetargowym została Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Getka ze Zbiczna.
Na ten cel Miasto i Gmina Górzno otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.576.467,88 zł.

Urząd Miasta i Gminy Górzno informuje, że nastąpiła zmiana głównego nr telefonu aktualny nr tel. 56 644-83-51.