Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badania próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Górzno nr 425/N/HK/2023 z dnia 22.09.2023 r. zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych, ul. Św. Floriana 12, 87-320 Górzno w ramach urzędowego badania w zakresie parametrów grupy A w dniu 19.09.2023 r. w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno, które wykazało niewłaściwą jakość wody pod względem mikrobiologicznym; ze względu na obecność bakterii grupy coli, enterokoków kałowych oraz ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. w 1 ml wody oraz z zebranym w sprawie materiałem dowodowym
nakazuje:
Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie, ul. Św. Floriana 12, 87-320 Górzno, zarządzającemu wodociągiem publicznym Górzno:
1. Zaprzestać użytkowania wody do celów spożywczych z wodociągu publicznego Górzno - w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno,

Decyzja PPIS w Brodnicy