Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

W związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w dniu 06.07.2023 r. w godzinach 10.00.- 12.00 możliwe przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

 Zakład Usług Komunalnych

 

Nowe świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobom, które pełniły tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat i osiągnęły wiek emerytalny.

Z ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wynika, że świadczenie emerytalne dla sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie trzy warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat;

2) osiągnęła wiek:

  • w przypadku kobiet – 60 lat,
  • w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Przy czym przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu pełnienia funkcji wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa, po 1989 r.  na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

3) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa

 Świadczenie przyznawane na wniosek

Świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej. Wzór wniosku

o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Lidzbark
(który zaopatruje miejscowości: Buczkowo gm. Górzno, Czarny Bryńsk gm. Górzno)

Komunikat.pdf

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza 1-2 lipca br. w godzinach 10.00 – 17.00

na wydarzenia targowe:

  • Kujawsko-Pomorskie Dni Pola Minikowo 2023
  • Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH Minikowo
  • Regionalną Kujawsko-Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych

W tegoroczną uroczystość Zesłania Ducha Świętego odbył się w Górznie finał kolejnego Festiwalu Pieśni Maryjnych pod hasłem „Śpiewamy Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową SPSK w Miesiączkowie i Parafię Podwyższenia Krzyża św. w Górznie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy oraz Burmistrz Miasta i Gminy Górzno. W ramach 20. edycji festiwalu napłynęło łącznie 57 zgłoszeń – zarówno solistów, jak i zespołów.
N
agrania zostały przekazane i ocenione przez jury w składzie:
prof. dr hab. Roman Grucza, 
prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska,
Katarzyna Chęsy-Zajic (mezzosopran).
Jury uroczyście ogłosiło wyniki i wręczyło dyplomy: ZŁOTE, SREBRNE i BRĄZOWE PASMA. Pośród nagrodzonych złotym pasmem szczególne wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowej otrzymali: Liliana Domeracka z Brodnicy, Filip Mirosław ze Słupa, Zofia Moszczyńska z Brzozia, Matylda Kamińska z Marzęcic, zespół Szkoła Muzyki Do Re Mi Fa z Lidzbarka Welskiego. Grand Prix Festiwalu wyśpiewał Kacper Groszewski z Marzęcic. Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych przeglądach.         
        Dla wszystkich uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody (piłki, zestawy gier, wartościowe książki, słuchawki, a dla najlepszych – tablety), które wręczali członkowie jury oraz patroni honorowi: burmistrz Tomasz Kinicki i wiceprezes SPSK Anna Przybylska. Nad wszystkim czuwała pani dyrektor Maria Szwedowska.
Nie zabrakło sesji zdjęciowej: 
https://pl-pl.facebook.com/SPSKMiesiaczkowo/photos
        Na koniec odbył się koncert laureatów, którzy pięknie się zaprezentowali, udowadniając wysoki poziom.
      Dziękujemy sponsorom: Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno, Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Cukierni "MI-GO", Stacji Paliw "JANKO". Tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, by wydarzenie mogło się odbyć składamy serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ
!
         Następne wydarzenie muzyczne w Górznie, to koncert laureatów konkursów maryjnych, już
16 lipca 2023 r. z okazji odpustu, po którym Parafialny Klub Seniora oferuje piknik. Zapraszamy do Górzna teraz i za rok."


Organizatorzy Festiwalu

Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy.  Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa, będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie pochodzi z budżetu  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.