Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

ZAPROSZENIE

     Dnia 03.10.2023 roku (wtorek) o godz. 1700, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie (ul. Rynek 14 A) odbędzie się spotkanie dotyczące konsultacji koncepcji dokumentacji technicznej projektu  pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837 C ( Zdroje - Górzno - Starorypin) na odcinku ulic : Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w miejscowości Górzno” z udziałem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz projektanta.

     Zainteresowane osoby Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza na konsultację.

Komunikat Nr 1/2023
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu publicznego Górzno - w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno
do odwołania
W dniu 22.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy otrzymał sprawozdanie z badania nr 425/N/HK/2023 próbki wody pobranej z sieci wodociągu publicznego Górzno - w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno, w którym stwierdzono obecność bakterii grupy coli, enterokoków kałowych i ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22 °C po 72 h w 1 ml wody.
Ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli, enterokoków kałowych oraz ponadnormatywną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. w 1 ml wody stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno.

komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badania próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Górzno nr 425/N/HK/2023 z dnia 22.09.2023 r. zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych, ul. Św. Floriana 12, 87-320 Górzno w ramach urzędowego badania w zakresie parametrów grupy A w dniu 19.09.2023 r. w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno, które wykazało niewłaściwą jakość wody pod względem mikrobiologicznym; ze względu na obecność bakterii grupy coli, enterokoków kałowych oraz ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. w 1 ml wody oraz z zebranym w sprawie materiałem dowodowym
nakazuje:
Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie, ul. Św. Floriana 12, 87-320 Górzno, zarządzającemu wodociągiem publicznym Górzno:
1. Zaprzestać użytkowania wody do celów spożywczych z wodociągu publicznego Górzno - w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno,

Decyzja PPIS w Brodnicy

 

Dnia 28.09.2023r. o godzinie 19.00 w remizie OSP w Miesiączkowie odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem zebrania będzie omówienie i rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2024r. oraz sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego i wiejskiego za rok 2023.

Serdecznie zapraszam na to spotkanie.

Sołtys wsi Miesiączkowo
Jan Zielaziński

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno (pdf)